کود ازته
,

Azotlu Gübrelerin Özellikleri

Azot bitki tarafından nitrat, amonyum iyonu ve üre şeklinde emilebilir. Amonyum nitrat %33 azot içerir ve her iki azot formu da bitkiler tarafından emilebilir. Negatif yüke sahip olduğu için toprak kolloidlerini emmez ve topraktan…
,

Kimyasal gübrelerin tanımı ve çeşitleri

Toprağı güçlendirmek ve verimliliğini artırmak için hem nitelik hem de nicelik olarak toprak verimini artıran her türlü malzemeye gübre denir. Gübreler genellikle üç kategoriye ayrılır: Kimyasal gübreler, organik gübreler…
,

Kimyasallara aşinalık

Fransız kimyager Joseph Prast, ilk olarak 18. yüzyılda bakır karbonat da dahil olmak üzere kimyasallarla deneyler yaptıktan ve üzerinde çalıştıktan sonra bir kimyasal kavramını ortaya attı. Kimyasal elementler, bir kimyasal reaksiyon…