کود ازته
,

خواص کودهای شیمیایی ازت

ازت به صورت‌‌های نیترات ، یون آمونیم و اوره قابل جذب گیاه است. نیترات آمونیم ۳۳ درصد ازت داشته و هر دو فرم ازت آن قابل جذب گیاه می باشند. چون دارای بار منفی است جذب کلوئید‌های خاک نشده و در معرض شستشو از خاک است. اما چون دارای بار مثبت است جذب…
,

کود های شیمیایی و انواع آن

هر نوع موادی که جهت تقویت خاک و بالا بردن حاصلخیزی آن  هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی باعث افزایش عملکرد محصول می‌شود کود نامیده می‌شود. کود‌ها به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: کودهای شیمیایی، کود آلی و کود بیولوژیک. کودهای شیمیایی: تولید…