Toprağı güçlendirmek ve verimliliğini artırmak için hem nitelik hem de nicelik olarak toprak verimini artıran her türlü malzemeye gübre denir.

Gübreler genel olarak üç kategoriye ayrılır:

kimyasal gübreler, organik gübreler ve biyolojik gübreler.

 

Kimyasal gübreler:


Bu tür gübrelerin üretimi, tarımda ve mahsul üretimindeki artışta devrim yarattı.
Zamanla bu gübrelerin üretimi arttı ve artan gübreye ek olarak bu gübrelerin toprağa, canlı organizmalara ve ekosistemlere çok fazla zarar verdiği unutulmamalıdır.

Bir element içeren farklı gübrelerin kimyasal bileşimi ve saflığı çok farklıdır.
Bu farklılıkların gübrelerin kullanımı, dağılımı, gübreleme süresi ve etkinliği üzerinde önemli bir etkisi vardır.
Bu nedenle kimyasal gübreleri seçmeden veya tüketmeden önce çeşitleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmak gerekir.